Ασφάλιση Aθλητικών Συλλόγων

Τα πακέτα ασφάλισης αθλητικών συλλόγων με τις καλύψεις που παρέχουν, προστατεύουν τους αθλητές από ατυχήματα που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια αγώνα ή προπόνησης, καθώς και κατά τη διάρκεια των μετακινήσεών τους για αγωνιστικές δραστηριότητες της ομάδας. 

Προγράμματα Ασφάλισης Αθλητικών Συλλόγων

Ομαδικό Ατύχημα μελών Ποδηλατικών Συλλόγων Ελλάδος
ΚΑΛΥΨΕΙΣΑ' ΣΧΕΔΙΟΒ' ΣΧΕΔΙΟ
Θάνατος από ατύχημα5.000 €15.000 €
Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα5.000 €15.000 €
Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα % με βάση τον πίνακα ανικανότητας των όρων του συμβολαίου
Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα
Καλύπτονται τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εντός/εκτός νοσοκομείου300 €1.000 €
Καλύπτονται οι φυσικοθεραπείες με την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί κάταγμα ή νοσηλεία από ατύχημα60 €120 €
Νοσοκομειακή περίθαλψη από ατύχημα. Καλύπτεται το 80% των πραγματικών εξόδων που έκανε ο ασφαλισμένος εντός νοσοκομείου εξαιτίας ατυχήματος και μέχρι τα ανώτατα όρια:
Ανώτατο όριο περιόδου ασφάλισης κατ΄άτομο600 €2.000 €
Ανώτατο ποσό για δωμάτιο και τροφή την ημέρα60 €100 €
Ανώτατο ποσό για εντατική ημερησίως120 €150 €
Ανώτατο ποσό για Δωμάτιο και Τροφή στο εξωτερικό ημερησίως120 €150 €
Δαπάνες έκτακτης διακομιδής. Καλύπτονται τα έξοδα έκτακτης διακομιδής με ασθενοφόρο, σε περίπτωση ατυχήματος έως1.000 €
Αστική Ευθύνη Ποδηλάτη (ανά γεγονός και συνολικά)5.000 €10.000 €
ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ανά ποδηλάτη5.000 €15.000 €
για όλες τις παρεχόμενες καλύψεις ανά σύλλογο70.000 €200.000 € 
ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
Ετήσια ασφάλιστρα ανά ποδηλάτη (Ελλάδα)
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
12 € 
150 €
25 €
300 €
2. Ασφάλιστρα εξαμήνου ανά ποδηλάτη (Ελλάδα)
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
6 €
150 €
17 €
300 €
Για περίοδο 7 ημερών ανά ποδηλάτη
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
3 €
50 €
5 €
75 €
Για συμμετοχή σε αγώνες εξωτερικού
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
8 €
75 €
10 €
100 €

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Όριο ηλικίας έως 69 ετών.
Για την έκδοση συμβολαίου απαιτείται η προσκόμιση αναλυτικής κατάστασης με τα ονόματα και τις ημερομηνίες γέννησης των μελών. Ο Συμβαλλόμενος οφείλει να ενημερώνει εγγράφως την Εταιρεία για οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στην ασφαλιζόμενη ομάδα.
Η κάλυψη ισχύει εντός της Ελληνικής Επικράτειας και μόνο κατά τη διάρκεια οργανωμένων αγώνων προπονήσεων και μετακινήσεων (πάντα υπό την εποπτεία των υπεύθυνων γι΄αυτό οργάνων).
Η κάλυψη για το εξωτερικό θα ισχύει μόνο εφόσον δηλωθούν οι συμμετέχοντες, ο τόπος και η χώρα διοργάνωσης του αγώνα και η διάρκεια, πριν την έναρξη κάθε διοργάνωσης.
Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται εφάπαξ κατά την έναρξη της ασφάλισης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίωσης είναι η προσκόμιση του Δελτίου Αθλητή καθώς και το Φύλλο Αγώνα.
Η κάλυψη νοσοκομειακή περίθαλψη από ατύχημα παρέχεται αποκλειστικά και μόνο εντός δημόσιου νοσοκομείου.
Δεν καλύπτονται προϋπάρχουσες της ασφάλισης παθήσεις ή σωματικές βλάβες.
Εξαιρούνται της κάλυψης επαγγελματίες αθλητές/αθλήτριες.

Ομαδικό Ατύχημα μελών Ποδηλατικών Συλλόγων Ελλάδος
ΚΑΛΥΨΕΙΣΑ' ΣΧΕΔΙΟΒ' ΣΧΕΔΙΟ
Θάνατος από ατύχημα5.000 €15.000 €
Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα5.000 €15.000 €
Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα % με βάση τον πίνακα ανικανότητας των όρων του συμβολαίου
Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα
Καλύπτονται τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εντός/εκτός νοσοκομείου300 €1.000 €
Καλύπτονται οι φυσικοθεραπείες με την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί κάταγμα ή νοσηλεία από ατύχημα60 €120 €
Νοσοκομειακή περίθαλψη από ατύχημα. Καλύπτεται το 80% των πραγματικών εξόδων που έκανε ο ασφαλισμένος εντός νοσοκομείου εξαιτίας ατυχήματος και μέχρι τα ανώτατα όρια:
Ανώτατο όριο περιόδου ασφάλισης κατ΄άτομο600 €2.000 €
Ανώτατο ποσό για δωμάτιο και τροφή την ημέρα60 €100 €
Ανώτατο ποσό για εντατική ημερησίως120 €150 €
Ανώτατο ποσό για Δωμάτιο και Τροφή στο εξωτερικό ημερησίως120 €150 €
Δαπάνες έκτακτης διακομιδής. Καλύπτονται τα έξοδα έκτακτης διακομιδής με ασθενοφόρο, σε περίπτωση ατυχήματος έως1.000 €
Αστική Ευθύνη Ποδηλάτη (ανά γεγονός και συνολικά)5.000 €10.000 €
ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ανά ποδηλάτη5.000 €15.000 €
για όλες τις παρεχόμενες καλύψεις ανά σύλλογο70.000 €200.000 € 
ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
Ετήσια ασφάλιστρα ανά ποδηλάτη (Ελλάδα)
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
12 € 
150 €
25 €
300 €
2. Ασφάλιστρα εξαμήνου ανά ποδηλάτη (Ελλάδα)
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
6 €
150 €
17 €
300 €
Για περίοδο 7 ημερών ανά ποδηλάτη
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
3 €
50 €
5 €
75 €
Για συμμετοχή σε αγώνες εξωτερικού
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
8 €
75 €
10 €
100 €

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Όριο ηλικίας έως 69 ετών.
Για την έκδοση συμβολαίου απαιτείται η προσκόμιση αναλυτικής κατάστασης με τα ονόματα και τις ημερομηνίες γέννησης των μελών. Ο Συμβαλλόμενος οφείλει να ενημερώνει εγγράφως την Εταιρεία για οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στην ασφαλιζόμενη ομάδα.
Η κάλυψη ισχύει εντός της Ελληνικής Επικράτειας και μόνο κατά τη διάρκεια οργανωμένων αγώνων προπονήσεων και μετακινήσεων (πάντα υπό την εποπτεία των υπεύθυνων γι΄αυτό οργάνων).
Η κάλυψη για το εξωτερικό θα ισχύει μόνο εφόσον δηλωθούν οι συμμετέχοντες, ο τόπος και η χώρα διοργάνωσης του αγώνα και η διάρκεια, πριν την έναρξη κάθε διοργάνωσης.
Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται εφάπαξ κατά την έναρξη της ασφάλισης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίωσης είναι η προσκόμιση του Δελτίου Αθλητή καθώς και το Φύλλο Αγώνα.
Η κάλυψη νοσοκομειακή περίθαλψη από ατύχημα παρέχεται αποκλειστικά και μόνο εντός δημόσιου νοσοκομείου.
Δεν καλύπτονται προϋπάρχουσες της ασφάλισης παθήσεις ή σωματικές βλάβες.
Εξαιρούνται της κάλυψης επαγγελματίες αθλητές/αθλήτριες.

Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων Ερασιτεχνικών Αθλητικών Συλλόγων
ΚΑΛΥΨΕΙΣ / ΠΑΡΟΧΕΣ
ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΙΙΙ
Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες συνεπεία ατυχήματος εκτός νοσοκομείου κατά περίπτωση, μέχρι
Εκπιπτώμενο ανά ζημιά
500 €
70 €
1.000 €
100 €
Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα ατυχήματος, μέχρι 90 ημέρες, από την 1η μέρα20 €30 €
Επίδομα κατάγματος συνεπεία ατυχήματος, ποσοστό στις300 €500 €
Οδοντική βλάβη συνεπεία ατυχήματος, μέχρι300 €500 €
Απώλεια ζωής από ατύχημα5.000 €10.000 €
Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα5.000 €10.000 €
Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα, ποσοστό στις5.000 €10.000 €
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΙΙΙ
Νοσοκομειακή περίθαλψη για ατύχημα ετησίως, μέχρι
Απόδοση εξόδων 80%
Ανώτατο ποσό καταβολής για δωμάτιο και τροφή
1.000 €

50 €
1.500€ 

70€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ
Κατηγορία 1: Κολύμβηση, στίβος, tennis, ενόργανη-ρυθμική-αεροβική γυμναστική, μέλη γυμναστηρίου, σχολές χορού
Κατηγορία 2: Ποδόσφαιρο, basketball, volleyball, handball, τοξοβολία, σκοποβολή, ξιφασκία, πολεμικές τέχνες, χόκεϋ επί χόρτου, baseball, ιππασία, ιστιοπλοΐα, κωπηλασία, ποδηλασία, water polo, χιονοδρομίες
Κατηγορία 3: Όλα τα παραπάνω αθλήματα για παιδιά ηλικίας μέχρι 16 ετών (Ακαδημίες)
ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ
ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΙΙΙ
Κατηγορία 128€ 50 €
Κατηγορία 233 €58 €
Κατηγορία 318 €28 €
ΒΑΣΙΚΟ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΙΙΙ
Κατηγορία 150€ 85 €
Κατηγορία 260 €100 €
Κατηγορία 325 €40 €
ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Για τις κατηγορίες 1 & 2 : 100 άτομα και άνω  10%  
Για τις κατηγορίες 1 & 2 : 200 άτομα και άνω  20% 
Για την κατηγορία 3 : 300 άτομα και άνω  Σε συνεννόηση με την Εταιρία 
Για μέλη γυμναστηρίων & σχολών χορού : 50 άτομα και άνω  25%

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Τα προγράμματα ισχύουν μόνον για ερασιτεχνικούς αθλητικούς συλλόγους/ομάδες που συμμετέχουν σε ερασιτεχνικά/τοπικά πρωταθλήματα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ασφαλιστούν όσοι σύλλογοι/ομάδες ανήκουν στις εθνικές κατηγορίες πρωταθλημάτων Α, Β, Γ ή Δ οποιουδήποτε από τα παραπάνω αθλήματα.
Τα προγράμματα ισχύουν κατά τη διάρκεια των οργανωμένων αγώνων και προπονήσεων και κατά την οργανωμένη μετακίνηση για διεξαγωγή αγώνων, εντός Ελλάδος.
Η διάρκεια ασφάλισης είναι ετήσια. Δεν είναι δυνατό να παρασχεθεί κάλυψη μόνο για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου.
Οι καλύψεις ισχύουν για άτομα ηλικίας μέχρι 55 ετών.
Κατά την έναρξη της ασφάλισης, θα πρέπει να προσκομιστεί στην Ασφαλιστική Εταιρία ονομαστική κατάσταση των αθλητών/μελών και στη συνέχεια να γνωστοποιείται οποιαδήποτε αλλαγή.
Οι φυσικοθεραπείες θα καλύπτονται μόνο μετά από εισαγωγή και νοσηλεία σε νοσοκομείο ή μετά από κάταγμα.
Εξαιρέσεις: Οι περιπτώσεις για τις οποίες η ασφάλιση δεν ισχύει περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό άρθρο των Γενικών όρων του Ασφαλιστηρίου.
Ελάχιστα ετήσια ασφάλιστρα για τη σύναψη του συμβολαίου: €500 για τις κατηγορίες 1 & 2, €300 για την κατηγορία 3.
Ανώτατο όριο ευθύνης της Ασφαλιστικής Εταιρίας σε περίπτωση Ομαδικού ατυχήματος ανά ζημιογόνο γεγονός και για όλη την ασφαλιστική περίοδο: το Πενταπλάσιο του ορίου Απώλειας Ζωής.

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για οποιαδήποτε απορία είμαστε δίπλα σας. Καλέστε μας τηλεφωνικά, στείλτε μας email ή συμπληρώστε ένα ηλεκτρονικό αίτημα στη σελίδα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.

211 10 94 200   |  loipoikladoi@ngubrokers.gr

  Η N.G.U. Insurance Agents S.A. είναι εταιρεία παροχής ασφαλιστικών προϊόντων η οποία ιδρύθηκε το 2017 από έμπειρους ανθρώπους του ασφαλιστικού χώρου, απαρτίζεται από έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη πρόθυμα να εξυπηρετήσουν και να επιλύσουν την ανάγκη του συνεργάτη.

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Πίνδου 56-58, 15233 Χαλάνδρι, Αττική

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ

  (+30) 211 10 94 200

  EMAIL

  info@ngu-brokers.gr